Det är inte svårare än

RÄTT PERSONAL
RÄTT KUNSKAP

Välutbildad personal är nyckeln till, att i vår bransch, kunna utföra arbeten på ett säkert och professionellt sätt.

VAD VI SER SOM SJÄLVKLART

Vår personal är utbildade i Arbete på väg – nivå 1 till 3, EBR – Elbehörighet för maskinförare, HLR – Hjärt- och lung räddning, Heta arbeten, Motorsågsutbildning och Säkra lyft. De har alla behörigheter för att köra våra fordon och maskiner och våra lastbilsförare har såklart YKB – Yrkeskompetensbevis.

ISO 9001

Kvalitet i det interna arbetet, i relationer till kunder och i levererade produkter och tjänster.

ISO 14001

Miljöarbete som är kompetent utfört, kommunicerat och dokumenterat i ett miljöledningssystem.

ISO 45001

Arbetsmiljöarbete utfört efter en internationell teknisk specifikation och dokumentationssystem.

VERKSAMHETSPOLICY

Vi skall alltid uppfylla våra kunders krav på kvalitet och miljö med omsorg och finess, avseende de produkter och tjänster som vi tillhandahåller. Vårt fokus på kreativ kommunikation skall för våra kunder framstå som ett starkt motiv till att göra affärer med oss. Vårt arbete med arbetsmiljö, ständiga förbättringar, att förhindra och förebygga miljöskador, samt att följa gällande lagar, förordningar och föreskrifter, är för oss en självklarhet. Återkoppling, korta beslutsvägar, hålla tider, stort kunnande och egen ansvar samt laganda, är grundstenarna i vårt företag.

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Detta innebär att rekrytering, kompetensutveckling, engagemang, motivation och systematiskt arbetsmiljöarbete har högsta prioritet. Genom att integrera hälsa och säkerhet i vårt dagliga arbete skapar vi en fysiskt, psykiskt, socialt sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare.